راهكارهاي سازماني VOIP

انتقال شماره تلفن تحت شبكه
دراين روش ما بوسيله بستر ديتا قادر مي باشيم شماره هاي تلفن شما را از نقطه اي به نقطه اي ديگر منتقل نماييم .به طورمثال اگر شما داراي كارخانه اي هستيد كه دربيرون شهر مي باشد ميتوانيد شماره دفتر كارخود يا حتي منزل را بصورت كاملا رايگان به كارخانه منتقل نماييد ،دراين حالت به پهناي باند دردوطرف (دفتروكارخانه )احتياج داريد كه اين كار با اتصال به يك شبكه اينترنت نيز ميسر مي شود.علاوه برا اين ما ميتوانيم سيستمي را دراختيار شما قرار دهيم كه با گرفتن يك شماره تلفن كه به مشتريان يا دوستان خود داده ايد (مثلا تلفن منزل)در هركجا كه به اينترنت دسترسي داشته باشيد قادر به پاسخگويي باشيد.
اين سيستم به شما اين امكان را مي دهد كه همه جا با يك شماره تلفن در دسترس باشيد حتي خارج از كشور وحتي بروي موبايل. براي اطلاعات بيشتر لطفا درقسمت تماس با ما مراجعه نماييد.

شبكه يكپارچه تلفني دفاتر
دراين راه حل شركتهايي كه داراي شعبه هاي مختلف درايران يا حتي خارج از ايران مي باشند قادر خواهند بود كه با اتصال به اينترنت يا اتصال به يكديگر-به صورت ديتا- كليه مكالمات خود را به صورت كاملا رايگان انجام دهند. دراين حالت هرشعبه درحكم يك شماره داخلي براي دفاتر ديگر به حساب مي آيد ودفتر مركزي مي تواند حكم تلفن سانترال مركزي كليه شعب را ايفا نمايد.بدليل گستردگي راه حلهاي مختلف كه ازنظر كيفي وكمي متمايز مي باشند،خواهشمند است درصورت دريافت اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيريد.