ليست تعرفه سريس هاي اينترنت پرسرعت

- كليه قيمتهاي مندرج در رديف "قابل پرداخت" در جدول زير برحسب ريال و با احتساب ماليات و عوارض مي باشد.

- هزينه هر گيگابايت ترافيك اضافي 50000 ريال مي باشد.

- هزینه نصب و راه اندازی و رانژه بصورت جداگانه محاسبه می گردد.

- کلیه تعرفه ها بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تعیین گردیده است .

- مطابق سیاست تشویقی شرکت صبانت ترافیک مصرفی بین ساعت 2 تا 7 صبح در تمامی روزهای هفته رایگان بوده ( به شرط استفاده منصفانه و تا زمان پر نشدن امکانات از طریق بستر های مخابراتی ) و تعهدی را برای شرکت به همراه نخواهد داشت .