راهكارهاي پيامكي

موسسات تبلیغاتی:
با توجه به حجم انبوه پیام های ارسالی موسسات تبلیغاتی و با عنایت به اینکه برای ارسال پیامک نیازی يك خط اختصاصی وجود دارد لذا این گونه موسسات با عنایت به نرخ پایین پیامک های ارائه شده در ارسال هاي انبوه، سامانه پيامك مرداويج میتواند راهکاری مناسب برای اینگونه موسسات باشد

پزشکان :
با توجه به امکانات پیش بینی شده در پنل های پيامك مرداويج، هر دسته شغلی میتواند با ورود مشخصات مشتریان خود در دفترچه تلفن پنل به صورت مستقیم با مخاطبین ارتباط داشته باشد. از جمله کارآیی های این سیستم امکان ارتباط پزشک با مراجعین خود به صورت برخط میباشد

مراکز پشتیبانی :
موسسات و بنگاه های تجاری که دارای خدمات پس از فروش میباشند میتوانند از درگاه های ارتباطی فرآهم آمده حداکثر سود را برده و علاوه بر ثبت نظرات و مشکلات مصرف کنندگان پاسخ مخاطبین را به صورت پیامک ارسال نمایند و لازم به ذکر است تمامی رکورد های ارسال جهت ردگیری و پیگیری های بعدی در پایگاه داده پنل های سامانه پيامك مرداويج ذخیره میگردد

روابط عمومی ها :
اطلاع رسانی به هنگام یکی از معظلاتی است که واحدهای روابط عمومی سازمان ها همیشه با ان دست و پنجه نرم میکنند بستر ارتباطی ارسال پیامک های اطلاع رسانی جزو خصوصیاتی است که میتواند گره ای بزرگ از مشکلات این واحد ها بگشاید

سامانه سهامداران :
تعدد سهامداران واحد های بزرگ و نحوه اطلاع رسانی به این افراد جزو لاینفک مشکلات عدیده شرکت های سهامی است که با وجود امکان ورود دسته ای مشخصات مخاطبین از طریق فایل های اکسل در پنل های پیامک مرداويج میتوان این معظل را نیز از پیش پا برداشت

مدارس :
ارتباطات با اولیا و دانش آموزان بدون وجود عناصر مختل کننده این ارتباط میتواند نقش مهمی در اطلاع رسانی و پیشرفت آاموزشی دانش آموزان بازی کند.

تبلیغ هدفمند :
امکان ارسال هدفمند ، منطقه اي و بانك مشاغل، پیامک بر اساس رسته شغلی و همچنین مناطق جغرافیایی